MVE Sliač

Projekt DÚR MVE Slovakia, s.r.o. – Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba MVE na Hrone v r.km 159,08 v katastrálnom území Hákniky- Rybáre. tok : Hron okres : Zvolen schéma MVE : príhaťová inštalovaný výkon : 1,64 MW priemerná ročná výroba : 7,41 GWh MVE: hrubý spád /rozdiel hornej vody a dna toku za MVE: 5,4 […]

Read More…

MVE na Hrone – Turá

Projekt a stavebný dozor DÚR,DSP,DRS MVE Slovakia, s.r.o. 150 mil. SKK bez DPH Jedná sa o malú derivačnú vodnú elektráreň. Návrhový výškový spád 4,56m pri Q90 je zízkaný priepichom meandra v rkm 51,4 až 54,18. tok : Hron rkm: 51,4 okres : Levice schéma MVE : derivačná MVE: návrhový spád: 4,56 m celkový turbínový prietok […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk