MVE na Hrone – Turá

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DÚR,DSP,DRS

Investor:

MVE Slovakia, s.r.o.

Investičný náklad:

150 mil. SKK bez DPH

Popis:

Jedná sa o malú derivačnú vodnú elektráreň. Návrhový výškový spád 4,56m pri Q90 je zízkaný priepichom meandra v rkm 51,4 až 54,18.

tok : Hron
rkm: 51,4
okres : Levice
schéma MVE : derivačná

MVE:

návrhový spád: 4,56 m
celkový turbínový prietok Qmax: 60 m3/s
celkový inštalovaný výkon : 1898 kW
kaplanové turbíny  4 ks

HAŤ:
hradiaca konštrukcia hate: klapka
počet: 3 ks
hradiaca šírka l poľa: 15 m
hradiaca výška: 2,3 mkóta dna za haťou: 147,19 m n.m.
kóta dna pred haťou: 147,50 m n.m.
kóta Jamborovho prahu: 148,20 m n.m.

RYBOVOD:

typ rybovodu: obtokový
dĺžka rybovodu: 204,2m
šírka v dne: 5 m
počet prepážok: 19 ks
prietok rybovodom: 0,46 m3.s-1

Derivačný kanál
dĺžka: 298,06m
šírka v dne: 11m
sklon svahov: 1:1,75
tesnenie: betónové 120mm