MVE Sliač

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR

Investor:

MVE Slovakia, s.r.o.

Investičný náklad:

Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba MVE na Hrone v r.km 159,08 v katastrálnom území Hákniky- Rybáre.
tok : Hron
okres : Zvolen
schéma MVE : príhaťová
inštalovaný výkon : 1,64 MW
priemerná ročná výroba : 7,41 GWh

MVE:
hrubý spád /rozdiel hornej vody a dna toku za MVE: 5,4 m
celkový turbínový prietok Qmax: 45 m3/s
celkový inštalovaný výkon : 1640 kW
kaplanové turbíny DN1580 3 ks

HAŤ:
hradiaca konštrukcia hate: klapka
počet: 3 ks
hradiaca šírka l poľa: 18,5 m
hradiaca výška: 3,00 m
kóta dna za MVE: 287,00 m n.m.
kóta dna pred MVE: 288, m n.m.