2x400kV vedenie lokalita Veľký Meder, Slovenská republika-Maďarsko

Typ služby:
Stupeň projektu:
Investor:
Investičný náklad:
Popis: