Stavebný dozor

Je realizovaný prostredníctvom autorizovaných stavebných inžinierov s osvedčeniami pre komplexné architektonické a inžinierske služby v uvedených kategóriách, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z.

Naša spoločnosť poskytuje služby stavebného dozoru a ostatných odborníkov na stavbách v kategóriách:

  • Inžinierske stavby – dopravné stavby (cesty, železnice), mosty, tunely, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby komplexné priemyselné stavby, geotechnika
  • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb