O nás

[:sk]

Spoločnosť Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Zvolen bola založená v roku 2005 za účelom poskytovania komplexných inžinierskych, projekčných a konzultačných služieb v oblasti vodohospodárskych stavieb, predovšetkým vodných elektrání, ale aj iných vodohospodárskych stavieb, ako sú čističky odpadových vôd, kanalizácie a vodovody. Ďalšou sférou nášho záujmu sú skládky odpadu, priemyselné, občianske a inžinierske stavby.

[:]

Kontakt

Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Kancelária

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691 096
email: igajdos@gce.sk
email: chlebak@gce.sk