Vodovod Nová Hora+Kukučka a vodovod Ficberg

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSV,PP

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:
Popis:

Pasport stavby dokumentuje jestvujúci stav vodovodného systému vybudovaného v osadách Kukučka a Nová Hora v okrese Krupina, ktorý bol vybudovaný svojpomocne obyvateľmi osád v 90-tich rokoch 20.storočia.
Pitná voda je zberaná v studni vybudovanej na vrte HG-59, zrealizovanom v roku 1972, odkiaľ je pomocou výtlačného potrubia prečerpávaná do vodojemu Kukučka o celkovej kapacite 30 m3. Z vodojemu je pomocou rozvodného potrubia (v celkovej dĺžke 3089 m) a prípojok (v celkovej dĺžke 2938 m) zabezpečené zásobovanie pitnou vodou usadlostí v osadách Kukučka a Nová Hora. Rozvodné potrubie je prepojené s vodovodným radom Stará Hora.