Rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky AKN Gabčíkovo, Nové Zámky I., II., Veľké Lovce, Kolta, Dolný Pial, Svodín a ochrana priestoru nad hladinou vody v AKN

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

129 771,72 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie bolo riešenie rekonštrukcie filtračných zariadení a vzduchotechniky
v akumulačných nádržiach vodárenských objektov ako aj úpravy na výustiach prepadových potrubí z VDJ a stavebné
úpravy v jednotlivých VDJ. Stavenisko pre realizáciu riešeného projektu rekonštrukcie VDJ, predstavujú jednotlivé lokality vodojemov a prerušovacích komôr, v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nachádzajúce sa na území dvoch vyšších územných celkov (Trnavský a Nitrianský) a v katastrálnom území šiestich obcí.