„Plnička minerálnych vôd Ostrolúcka- prívod vody, záchyt prameňa, dažďová a spl. kanalizácia“

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

Harris, a.s.

Investičný náklad:

22 mil. SKK bez DPH

Popis:

Projekt zahŕňal výstavbu prívodu vody pre plničku minerálnych vôd Ostrolúcka v clkovej dĺžke 3 km z nerezového potrubia DN80, rekonštrukciu záchytu prameňa, dažďovú kanalizáciu s ORL, splaškovú kanalizáciu s ČOV a rozvody vody.