Krupina Vodovod, lokalita Liška a Červená Hora

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSV,PP

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:
Popis:

Pasport stavby dokumentuje jestvujúci stav vodovodného systému vybudovaného v osadách Liška a Červená Hora v okrese Krupina, ktorý bol vybudovaný svojpomocne obyvateľmi osád v 90-tich rokoch 20.storočia.
Pitná voda je zberaná v studni vybudovanej na vrte HG-61, odkiaľ je pomocou výtlačného potrubia V1 dĺžky 2723,20m prečerpávaná do vodojemu Liška o celkovej kapacite 50 m3. Z vodojemu je pomocou rozvodného potrubia v celkovej dĺžke 8757,3 m zásobovaná lokalita Červená Hora a pomocou rozvodného potrubia dĺžky 3534,0 m zásobovaná lokalita Liška. Pomocou prípojok (v celkovej dĺžke 5610 m) je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou usadlostí v osadách Liška a Červená Hora.