Krupina-Stará Hora-vodovod III.etapa

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:
Popis:

Projektová dokumentácia riešila predĺženie jestvujúcej vodovodnej siete v časti mesta s lazníckym osídlením a zahradkárskou oblasťou Stará Hora. Na novovybudovaný vodovod sa napojili rodinné domy a usadlosti v lokalite Stará Hora.