Dostavba vodovodnej siete Krupina-Kopanice a vodojem Krupina Kopanice

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:

198 624.67,-€ bez DPH

Popis:

Projekt „Dostavba vodovodnej siete Krupina Kopanice a vodojem Krupina Kopanice rieši návrh vodojemu zo SKL rúr Hobas 2x35m3 a výstavbu novej vodovodnej vetvy pre zabezpečenie gravitačného zásobovania oblasti. Nakoľko čerpacia stanica bola v zlom technickom stave (častý chod TG a opotrebovanie TG, zvýšená spotreba el. prúdu) a zvyšuje sa osídlenie v danej oblasti, bolo potrebné zabezpečiť zlepšenie podmienok zásobovania aj pri vyšších odberoch (po napojení ďalších nehnuteľností) a zabezpečiť zásobovanie prostredníctvom akumulácie vo vodojeme aj prípade nepredvídateľných okolností (výpadok el. energie, porucha TG atď.) Nové usporiadanie tlakových pásiem:
I. tlakové pásmo- zásobovanie prostredníctvom automatickej dotláčacej stanice s integrovaným frekvenčným meničom pre reguláciu otáčok ) – takto zásobované bude iba vetva V1 a časť vetvy V2, dokopy spolu cca 10 odberných miest
II. tlakové pásmo- zásobovanie samospádom prostredníctvom akumulácie vo vodojeme Kopanice.
III. Tlakové pásmo- zásobovanie samospádom prostredníctvom stávajúceho vodojemu Hozník.