Chynorany, ul. M.R. Štefánika-rekonštrukcia verejného vodovodu

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

374 077.45 € bez DPH

Popis:

V obci Chynorany je na ulici M.R.Štefánika vybudovaný verejný vodovod na oboch stranách ulice, spolu so 6 podzemnými hydrantmi. Vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci sa rozhodol zrekonštruovať túto časť vodovodu v úseku od stávajúcej vodomernej šachty umiestnenej v poli po železničné priecestie. Rekonštrukcia vodovodu bola navrhnutá v rovnakej trase a výške ako je situovaný súčasný vodovod, súčasne sa prepoja všetky stávajúce vodovodné prípojky ku rodinným domom na novobudovaný vodovod ako aj vodovodné vetvy do bočných ulíc.
Celkové parametre rekonštrukcie vodovodného potrubia sú :
- Vetva „1“: HDPE PE100 – d160x9,5mm, SDR 17PN10 – dl.601,28 m
Vetva „1-1“ HDPE PE100 – d110x6,6mm, SDR 17PN10 – dl.469,11 m
- Vetva „1-2“ HDPE PE100 – d110x6,6mm, SDR 17PN10 – dl. 9,20 m
- Rekonštrukcia vodovodných prípojok celkom – 44ks
- Osadenie hydrantov podzemných 5 ks a hydrantov nadzemných 2 ks
- Rekonštrukcia armatúrnej vodomernej šachty