Uzavretie skládky nie nebezpečného odpadu Šahy-Holá Stráž

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP

Investor:

Technické služby mesta Šahy

Investičný náklad:

1 208 802,-€ bez DPH

Popis:

Technické parametre uzatváranej skládky:
Celková plocha povrchu uzavretej skládky: 8 382,44 m2
Celková hrúbka uzatváracej vrstvy skládky: 2.1 m
Celkový objem uzatváracej vrstvy: 17 603,12 m3
Plynová drenáž-štrk 16-32mm hr.300mm: 2514,73 m3
Odvodňovacia drenáž 16-32mm hr.300mm: 2514.73m3
Drenážne potrubie DN200: 268,90 m
Drenážne potrubie DN 250: 255.0 m
PVC potrubie DN250: 19,0m
Šachty na drenážnom potrubí: 7ks
Minerálna tesniaca vrstva hr. 500mm: 4 191.22 m3
Rekultivačná vrstva hr. 1000mm: 8 382.44 m3
Hrádzka v čele skládky z ílu: 735,0 m3