Typ služby: Projekt

Stupeň projektu: DSP

Investor: Duslo a.s.

Investičný náklad: 14,61 mil. €

Popis:Technické riešenie na základe uvedeného predstavuje : Úpravu konečného tvaru a povrchu telesa skládky, uzavretie a rekultivácia povrchu skládky, návrh vegetačného krytu rekultivovaného povrchu skládky a konečná úprava povrchu,odvedenie povrchových vôd mimo územia skládky a posúdenie potreby odplynenie telesa skládky Skladba vrstiev konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie časti skládky odpadov : – Upravený, zhutnený povrch telesa skládky – Vyrovnávacia vrstva hrúbky min.100 mm z jemnozrnného materiálu zrno max.4mm – Geotextília 300 g/m2 – Umelá tesniaca geomembrána HDPE hr.2,0 mm, hladká – Bentonitové geosyntetické tesnenie hr.6,5 mm – Geosyntetická drenážna vrstva hr.9,0 mm – Vrstva zeminy v hrúbke 1000 mm Celková hrúbka konštrukcie podľa predloženého návrhu bude cca : 1,0 m Plocha uzatvorenia a rekultivácia skládky RSTO = 36.3ha

Kontakt

Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Kancelária

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691 096
email: igajdos@gce.sk
email: chlebak@gce.sk