Skládka odpadu Krupina II.

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:
Investor:
Investičný náklad:
Popis: