Skládka odpadu Krupina I.

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:
Investor:
Investičný náklad:
Popis: