Trebišov-odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

9 464 517.94 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu bolo rozšírenie kanalizácie v meste Trebišov a zvýšenie kapacity ČOV z dôvodu nárastu počtu obyvateľov, rozšírenie kanalizácie v meste Trebišov a plánovaného čistenia odpadových vôd aj z mestskej časti Milhostov a obcí Vojčíc a Nový Ruskov. Mechanicko-biologická ČOV s kompletným kalovým hospodárstvom a terciálnym dočistením pre 25 152 EO. Výstavba odľahcovacej komory a ČS odpadových vôd vrátane výtlaku DN 250 - HDPE v dĺžke 300m.