Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:
Investičný náklad:
Popis: