Dažďová kanalizácia a ORL – Bytový dom, Internátna ul., BB

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DÚR+DSP+DRS

Investor:

Lion Car, s.r.o.

Investičný náklad:

22 900,-€ bez DPH

Popis:

Predmetom dokumentácie bol návrh dažďovej kanalizácie vrátane odlučovača ropných látok s návrhovou kapacitou 13.4 l/s. Plocha odvodňovaného územia je 878 m2.