ČOV Detva-intenzifikácia

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

4 230 629.65 € bez DPH

Popis:

Modernizácia a rekonštrukcia ČOV, 16 stavebných objektov, 6 prevádzkových súborov, úprava mechanického a biologického stupňa ČOV, úprava kalového hospodárstva, nová ducháreň, doplnená nová dosadzovacia nádrž. Realizácia rozvodu tlakového vzduchu a nových vnútorných potrubných rozvodov ČOV. Kapacita ČOV bola navýšená na 16 500 EO.