Sústava na likvidáciu odpad. vôd, II. Etapa stavebný management v mene dodávateľa stavby

Typ služby:
Stupeň projektu:
Investor:
Investičný náklad:
Popis: