Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO

2Uzatvorenie a rekultivácia skládky RSTO1Uzatvorenie skládky RSTOIMG_20180730_110753Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTOIMG_20180730_110032Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTOIMG_20180730_105138Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTOIMG_20180730_105109Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO3Pozdĺžny profil, projektovanie, skládka, RSTO, rezy, projekt, PD4Pozdĺžny profil, projektovanie, skládka, RSTO, rezy, projekt, PD5Pozdĺžny profil, projektovanie, skládka, RSTO, rezy, projekt, PD […]

Read More…

Uzavretie skládky nie nebezpečného odpadu Šahy-Holá Stráž

Projekt DSP Technické služby mesta Šahy 1 208 802,-€ bez DPH Technické parametre uzatváranej skládky: Celková plocha povrchu uzavretej skládky: 8 382,44 m2 Celková hrúbka uzatváracej vrstvy skládky: 2.1 m Celkový objem uzatváracej vrstvy: 17 603,12 m3 Plynová drenáž-štrk 16-32mm hr.300mm: 2514,73 m3 Odvodňovacia drenáž 16-32mm hr.300mm: 2514.73m3 Drenážne potrubie DN200: 268,90 m Drenážne potrubie […]

Read More…

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Krupina-Biely Kameň

Projekt a stavebný dozor DÚR,DSP,DRS Mestský podnik služieb Krupina s.r.o. 1 177 000,- € bez DPH Technické parametre uzatváranej skládky: Celková plocha uzatváranej skládky: 11 632 m2 Celkový objem uzatváracej vrstvy skládky: 40 712 m3 Uzatváracie vrstvy skládky boli vybudované vrátane plynovej drenáže hr. 300mm, minerálnej tesniacej vrstvy, drenážnej vrstvy hr. 500mm a rekultivačnej vrstvy hr. 1.0m […]

Read More…

Contact

Gajdos – Consulting Engineers, s.r.o.
Novomeského 122/6
960 01 Zvolen

Office

Hviezdoslavova 16
960 01 Zvolen

tel.: +421 903 691096
email: igajdos@gce.sk
email: moravcova@gce.sk
email: chlebak@gce.sk