Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Krupina-Biely Kameň

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DÚR,DSP,DRS

Investor:

Mestský podnik služieb Krupina s.r.o.

Investičný náklad:

1 177 000,- € bez DPH

Popis:

Technické parametre uzatváranej skládky:
Celková plocha uzatváranej skládky: 11 632 m2
Celkový objem uzatváracej vrstvy skládky: 40 712 m3
Uzatváracie vrstvy skládky boli vybudované vrátane plynovej drenáže hr. 300mm, minerálnej tesniacej vrstvy, drenážnej vrstvy hr. 500mm a rekultivačnej vrstvy hr. 1.0m s humóznou vrstvou 150mm.