Rekonštrukcia technologickej časti ČS Černík

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investičný náklad:

1 521 707 € bez DPH

Popis:

Čerpacia Stanica Černík bola navrhnutá a zrealizovaná v rámci stavby „Prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného
pásme Jadrovej elektrárne Mochovce“. Projekt stavby v roku 1995 vypracoval Hydroconsult Bratislava. Rekonštrukcia ČS stanice spočíva v návrhu výmeny čerpadiel, potrubí, trafostaníc, rozvádzačov. Predmetom projektu bolo aj posúdenie a návrh protirázovej ochrany výtlačného potrubia ČS Černík - Vráble, rekonštrukcia elektrotechnologickej časti a tiež MaR a ASRTP a sanácia poškodených akumulačných komôr.