Krupina Starý Háj – vodovod II.etapa

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSV,DSP

Investor:

Mesto Krupina

Investičný náklad:

349 950,-€ bez DPH

Popis:

Výstavba vodovodu bola navrhnutá v otvorenom výkope v celej dĺžke okrem dvoch úsekov pod existujúcimi komunikáciami, kde bola navrhnutá technológia pretláčania. Dĺžka trasy predstavuje 1914.64 m.