Krupina -Nová Hora, Vodojem Kukučka 2x15m3

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP

Investor:

Mestský podnik služieb Krupina s.r.o.

Investičný náklad:

1 mil. SKK bez DPH

Popis:

Projektová dokumentácia riešila výstavbu nového nerezového vodojemu, kt. nahradil starú hliníkovú nádrž. Navrhovanou stavbou sa okrem vyriešenia hygienického problému vyriešil aj nedostatočný tlak v potrubí.