Technologická časť fontány a prípojka vody

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

Mesto Zvolen

Investičný náklad:

15 224,78 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technologickej časti rekonštruovanej fontány v parku Ing. Š. Višňovského vo Zvolene. Návrh uvažuje s využitím existujúcej armatúrnej šachty, do ktorej sa inštaluje nová technológia pre prevádzkovanie fontány ako aj šachtička pre bezpečnostný prepad a ovládanie potrubia dnového výpustu. Zároveň sa PD rieši aj prípojku vody k fantáne potrubím HDPE 40x2.4mm, SDR 17. Generálnym projektantom je spoločnosť INGPOS, s.r.o.