ATS Podlužany – rekonštrukcia strechy

Typ služby:

Projekt

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Popis:

Požiadavky na riešenie:
- Rekonštrukcia strechy za sedlovú, prípadne valbovú
- Odvodnenie odkvapov
- Obnova bleskozvodu
- Výmena antény na rádiový prenos za GSM modul