Rekonštrukcia kanalizácie, ČOV, čistenie zaolejovaných vôd v areály fi OPTM – TIM s.r.o.

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DSP+DRS

Investor:

OP-TIM, spol. s.r.o.

Investičný náklad:
Popis:

Projekt riešil rekonštrukciu splaškovej a dažďovej kanalizácie, ČOV a spevnených plôch pre umývanie motorových vozidiel v areáli firmy OP-TIM Krupina s.r.o.