Kanalizácia a ČOV Východná

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

11 988 241 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu bola výstavba kanalizácie v obciach Východná a Hybe a výstavba ČOV Hybe s kapacitou 2 300 EO.
Gravitačná kanalizácia: 14 277m
Výtlačné potrubia: 3 818 m
Počet čerpacích staníc: 4 ks
Počet domových prípojok: 701 ks