Kanalizácia a ČOV Važec

Typ služby:

Stavebný dozor

Stupeň projektu:
Investor:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Investičný náklad:

13 900 000 € bez DPH

Popis:

Predmetom projektu bola výstavba kanalizácie v obci Važec a výstavba ČOV Važec s kapacitou 2 411 EO.
Gravitačná kanalizácia: 13 545 m
Výtlačné potrubia: 1000 m
Počet čerpacích staníc: 6 ks
Počet domových prípojok: 714 ks