Rekonštrukcia technológie ČOV v PS 4 Tupá

Typ služby

Projekt

Stupeň:
DRS
Investor:
TRANSPETROL, a.s.,
Predpokladané náklady:
111 279,95 .-€ bez DPH
Popis:
Požiadavka Objednávateľa stanovená pre vypracovanie DRS ako základ k rekonštrukcii ČOV Tupá je :
- Obnova náterov technológie
- Výmena skorodovaných potrubí a častí technológie
- Nové oplechovanie nádrží pri česlách
- Výmena hladinomerov
- Zakomponovanie nových prvkov do riadiaceho systému
- Výmena zastaraných čerpadiel
- Realizácia hygienických náterov priestorov