MVE – Trnovec I.

Typ služby:

Projekt a stavebný dozor

Stupeň projektu:

DÚR,DSP,DRS

Investor:

MVE Trnovec s.r.o

Investičný náklad:

65 mil. SKK bez DPH

Popis:

MVE Trnovec I. pracuje s dvoma horizontálnymi Kaplanovými turbínami s priemerom obežného kolesa 1290mm a inštalovaným výkonom 800kW. Maximálna hltnosť MVE je 20 m3/s.